Przejdź do treści

Projekt Równać Szanse - Małe Granty

O projekcie

W projekcie młodzież zajmowała się tematyką zapomnianych zawodów charakterystycznych dla naszego regionu. Głównym zadaniem było zrealizowanie przez młodych filmu o historii, profesjach rzemieślniczych i specyfice rękodzielnika. Grupa projektowa przeszła cykl spotkań warsztatowych z fachowcami w dziedzinie filmu i dźwięku. Spotkania miały na celu pozyskanie wiedzy dotyczącej realizacji, obróbki, montażu materiału filmowego. 

Wyjazd edukacyjny do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu przybliżył zawody wykonywane nadal w naszym regionie np. plecionkarz, koronczarka, rymarz, kowal, zdun, Dzięki temu młode osoby poznały nasze dziedzictwo niematerialne, kultywowanie tradycji przez starsze osoby, dowiedzieli się o dawnym rękodziele i nabyli wiedzę praktyczną. Dodatkowo przeprowadzili wywiady z przedstawicielami  najbardziej popularnych aktualnie zawodów, m.in. kucharzem, fryzjerem, monterem stolarki budowlanej. 

W czasie trwania projektu grupa poza pracą nad filmem zaprojektowała również kreatywny szyld który został zamieszczony nad wejściem do siedziby stowarzyszenia. Pozwoli to na unowocześnienie – „odmłodzenie” – wyglądu Cechu Rzemiosł Różnych. Poprzez udział w warsztatach z fachowcami i rozmowy ze środowiskiem senioralnym młodzież miała możliwość pozyskania dodatkowych umiejętności i wiedzy, a przy okazji zintegrowała się jako grupa. 

O swoich działaniach informowali mieszkańców poprzez prasę, media społecznościowe i lokalną telewizję kablową. Do wspólnych działań zachęcili swoich rówieśników i uczniów szkoły branżowej. Celem projektu był rozwój młodych poprzez kolejne doświadczenia, jakimi są np. kontakty z innymi organizacjami, grupami osób współpracujących ze sobą w środowisku lokalnym. Temat zadania był bezpośrednio związany z regionem i odpowiadał na potrzeby uczniów z tzw. „zawodówki” a także kończących szkołą podstawową. Projekt pozwolił uczniom na poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz rozwój zainteresowań.