Przejdź do treści

Struktura cechu

Szymon Kwaśnik

Starszy Cechu

Monika Narożna-Matysiak

Skarbnik

Przemysław Taberski

Członek

Leszek Szott

Podstarszy

Krzysztof Mirek

Sekretarz

Waldemar Kromski

Członek

Tadeusz Grychta

Podstarszy

Grzegorz Białecki

Członek

Przemysław Kołata

Członek