Przejdź do treści

Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu

Dnia 19.05.2023 odbyło się Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu, na którym dokonano wyboru władz na kolejną kadencję.

Starszym Cechu do drugiej swojej kadencji został wytypowany Szymon Kwaśnik.

Do Zarządu Cechu wybrano: Krzysztofa Mirka, Grzegorza Białeckiego, Tadeusza Grychtę i Leszka Szotta.

Do Komisji Rewizyjnej: Waldemara Kromskiego, Przemysława Kołatę, Przemysława Taberskiego i Monikę Narożną.

Do Sądu Cechowego wybrani zostali: Janusz Adamczak, Jarosław Wróbel, Paweł Rybak i Natalia Woźna.

Przeprowadzono dyskusje nad rozwojem cechu oraz bieżącymi sprawami. Końcową częścią zebrania było odznaczenie zasłużonych członków, którego dokonali Starosta Andrzej Wilkoński, Burmistrz Tomasz Kurasiński oraz Starszy Cechu Szymon Kwaśnik. Głównym przesłaniem spotkania było promowanie zbąszyńskiego Rzemiosła. Spotkanie miało miejsce w Akademii Dobrego Montażu PORTA.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie!