Przejdź do treści

Struktura cechu

Szymon Kwaśnik

Starszy Cechu

Grzegorz Białecki

Skarbnik

Leszek Szott

Podstarszy

Krzysztof Mirek

Sekretarz

Tadeusz Grychta

Podstarszy