Przejdź do treści

Pliki do pobrania

Statut Cechu, deklaracja, ankiety

Dokumenty do przyjęcia ucznia na naukę zawodu

Dokumenty do egzaminu czeladniczego

Dokumenty do refundacji

Stawki miesięczne dla młodocianych pracowników

Odznaczenia